• financijsko knjigovodstvo
  • robno i materijalno knjigovodstvo
  • analitika kupaca i dobavljača
  • analitika osnovnih sredstava i obračun amortizacije
  • blagajničko poslovanje
  • obračun plaća i naknada
  • obračun PDV-a, knjige ulaznih i izlaznih računa
  • izrada godišnjih i periodičnih financijskih izvještaja
  • izrada elaborata za dobivanje kredita

Za poduzeća

Switch to English
Zatražite besplatan savjet Korisni resursi