• financijsko knjigovodstvo
  • robno i materijalno knjigovodstvo
  • analitika kupaca i dobavljača
  • analitika osnovnih sredstava i obračun amortizacije
  • blagajničko poslovanje
  • obračun plaća i naknada
  • obračun PDV-a, knjige ulaznih i izlaznih računa
  • izrada godišnjih i periodičnih financijskih izvještaja
  • izrada elaborata za dobivanje kredita

Za poduzeća

Switch to English

Usluge

Za poduzeća
- financijsko knjigovodstvo
- robno i materijalno knjigovodstvo
- analitika kupaca i dobavljača
- analitika osnovnih sredstava i obračun amortizacije
- blagajničko poslovanje
- obračun plaća i naknada
- obračun PDV-a, knjige ulaznih i izlaznih računa
- obračun kamata
- izrada godišnjih i periodičnih financijskih izvještaja
- izrada elaborata za dobivanje kredita
- svi ostali poslovi na zahtjev klijenata

Za obrtnike i slobodna zanimanja
- knjiga primitaka i izdataka
- robno i materijalno poslovanje
- popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije
- knjige ulaznih i izlaznih računa
- obračun PDV-a
- obračun plaća i naknada
- izrada godišnjih poreznih prijava s obračunima članarina i doprinosa
- izrada elaborata za dobivanje kredita
- svi ostali poslovi na zahtjev klijenata

Za strana predstavništva
- obračun plaća
- nalozi za plaćanje
- izvještaji za porezne uprave
- ostale potrebne evidencije na zahtjev klijenata

Za fizičke osobe:
- godišnja porezna prijava

Zatražite besplatan savjet Korisni resursi